Bevara Riksby koloniförening

Persikor "Redhaven" i Riksby koloniområde. Foto: Anne Joki Jakobsson

Persikor ”Redhaven” i Riksby koloniområde. Foto: Anne Joki Jakobsson

NYHETER

Nyhet 2019-07-25 Grönblå majoritet värnar om Riksby koloniområde
Nyhet 2018-08-20 Namninsamling: Rädda Riksby koloniområde-Låt kolonierna leva
Nyhet 2018-08-17 Debattinlägg ”En utopi att tro att buller från luften kan byggas bort”, insändare Bromma tidning vecka 33, 2018

OM MITT PROJEKT
Som aktiv kolonist i Riksby koloniförening (Bromma) har jag från och med våren 2016 aktivt verkat för att politiker och tjänstemän i Stockholms stad ska vara öppna i sin kommunikation med allmänheten – och specifikt med oss kolonister i Riksby koloniförening – avseende sina planer på att bygga 4 000 nya bostäder på platsen för koloniområdet.

Inom loppet av drygt tio år ska 76 000 nya bostäder byggas i Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg. År 2030 kommer sammanlagt 552 642 invånare att bo i regionen. Alltså, fler än i dagens Göteborg.

Mitt projekt – Bygg fungerande samhällen – syftar till att politiker och tjänstemän ska förstå att överblick, detaljer och konsekvensanalyser hör ihop. Det går inte att arbeta med övergripande planer och säga att ”detaljer och konsekvenser av lagda förslag får vi titta på senare” när dessa är helt avgörande för beslut som ska fattas.

MÅLET med mitt projekt är att politiker och tjänstemän ska:

  • bygga hela och fungerande samhällen
  • värdera kulturarv och djurliv
  • genomföra konsekvensanalyser av egna förslag
  • samt – och framför allt – att rädda Riksby koloniförening från den brutala utplåning som många koloniföreningar utsatts för de senaste åren.

SYFTET med den här webbplatsen är att samla dokument som beskriver min verksamhet: