Om Låt kolonin leva

Persikor "Redhaven" i Riksby koloniområde. Foto: Anne Joki Jakobsson

Persikor ”Redhaven” i Riksby koloniområde. Foto: Anne Joki Jakobsson

Syfte

Syftet med projektet “Låt kolonin leva” är att visa politiker och tjänstemän att:

  • Vi vill vara med och forma framtidens Bromma när 20.000 nya bostäder ska byggas
  • Vi vill betraktas som en kvalificerad part i samband med nybyggnationerna
  • Vi är positiva till byggen av nya bostäder men inte på bekostnad av koloniträdgårdar, kulturminnen och grönområden

När städer förtätas blir det allt viktigare att bevara:

  • Grönområden – de ger närhet till rekreation
  • Kulturminnen – de berättar om tider som varit

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret planerar att bygga cirka 4.000 bostäder på Riksby koloniområde och kallar det nya området för ”Norra Riksby”. De presenterade sitt förslag i april 2016 och därefter fick vi komma in med våra synpunkter. När vi inte hörde från dem startade vi det här projektet, ”Låt kolonin leva”.

”Låt kolonin leva” motsätter sig inte förslaget att bygga bostäder i anslutning till koloniområdet – men ifrågasätter Stadsbyggnadskontorets planering av att:

  • bredda vägar på koloniområdet – det sker på bekostnad av 170 stugor som måste rivas
  • aktivt riva fem stugor som ingår i stadsplanen från 1930-talet
  • bygga bostadshus på platser som skuggar trädgårdarna under känsliga perioder i odlarcykeln

Riksby koloniområde stadsplanerades år 1932. Samma år arkitektritades stugorna och trädgårdarna arkitektplanerades. Området har idag en unik flora och fauna. Flera gravsättningar från järnåldern omgärdar området.

Riksby koloniförening har sedan 30-talet ett arrendeavtal med Stockholms stad. Avtalet förlängdes 2013 och sträcker sig till 2038. Stadsbyggnadskontorets planering innebär väldigt stora förändringar och ingrepp i området som vi disponerar – och ansvarar för – i ytterligare 22 år.

Ansvariga vid Stadsbyggnadskontoret har först nu – efter vårt möte med politiker och tjänstemän den 23 augusti 2016 och efter förfrågan från oss – bjudit in oss till möte den 11 oktober 2016.

Möte med politiker och tjänstemän blev startskott för ny fas i vårt arbete

Vi bjöd in politiker och tjänstemän i Stockholm, Ekerö, Solna och Sundbyberg till ett möte den 23 augusti 2016. Alla som kom visade ett starkt stöd för vårt arbete med ”Låt kolonin leva” och vi knöt flera viktiga kontakter. Vi ser mötet som startskottet på en ny och fokuserad fas i arbetet med att bevara Riksby koloniträdgårdar. Läs mer

Om ”Låt kolonin leva” i media

Läs artiklar om projektet i DN, Mitt i Bromma och Bromma Tidning samt våra egna pressmeddelanden här.

Vi står bakom ”Låt kolonin leva”

Bakom projektet står Riksby koloniförening som ligger vid Bromma flygplats. Läs mer om koloniföreningens verksamhet här.