Bostadsbygge kräver även infrastruktur

Stockholm stad växer och bostäderna räcker inte till. Politiker kräver 140.000 nya bostäder fram till år 2030 och fokus är riktat mot attraktiva och centrala områden: Hagastaden, Gröndal och Bromma.

Under de senaste åren har det byggts vackra och hyggligt välfungerande bostadsområden i Liljeholmen, Lindhagen, Lilla Essingen, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Telefonplan… Anledningen till att det fungerat så bra att bygga på de här platserna har att göra med att det funnits en existerande infrastruktur avseende vägnät.

Nu verkar politiker och tjänstemän tro att det bara är att fortsätta att bygga bostäder på andra attraktiva platser. Och förtäta staden ytterligare. Bland annat i Bromma.

Det kommer att byggas minst 20.000 bostäder i Bromma och tillsammans med Västerort drygt 40.000 nya lägenheter. I Solna, Sundbyberg och Ekerö kan man anta det att det kommer att byggas ungefär lika många. Således 80.000 nya lägenheter i det här området. Och det utan att Stadsbyggnadskontoret presenterat något som helst förslag på infrastruktur avseende vägnät.

Det planeras alltså för att omkring en kvarts miljon människor ska flytta in i nya lägenheter i Bromma med kranskommuner… Ska inte någon av de nya kommuninvånarna äga en bil? Och kommer de inte att generera en intensivare kollektivtrafik, ett större antal transporter av hushållsavfall och återvinning, av varor och tjänster? Och kommer inte fler utryckningsfordon att behöva ta sig fram i området?

Bromma ligger inte, som Liljeholmen, Lilla Essingen och Telefonplan, utefter Essingeleden. Bromma kan omöjligt förtätas innan en utbyggnad av vägnätet – som stammar från 30-talet – genomförts. Stadsbyggnadskontoret och kommunpolitikerna måste lyfta blicken och ta en ordentlig titt på infrastrukturen i ett större perspektiv. Och det måste göras med samtliga omkringliggande kommuner: Solna, Sundbyberg och Ekerö. Men också med regering och riksdag.

Förslag: bygg en tunnel mellan Pampas och Drottningholmsvägen (den omtalade Huvudstaleden från 50-talet) och låt tunneln dela på sig och gå vidare mot Annedal/Solvalla och sluta an till Förbifart Stockholm. När något i den här stilen är på banan skulle det vara möjligt att sätta skopan i backen!

Mikael Ljung, kolonist i Riksby koloniföreningen Bromma

Läs artikeln i Bromma Tidning 2016-21 och sida 27