Grönblå majoritet värnar om Riksby koloniområde

De grönblå politikerna i Stockholm stad vill att Stadsbyggnadskontoret ska värna Riksby koloniområde i samband med att de planerar nya bostäder i området. Politikerna vill dessutom att kontoret ska prata med oss kolonister när de tar fram en ny plan för området.

Överenskommelsen mellan den politikertillsatta Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret består i detalj av att kontoret ska:

  • Säkerställa att det finns en ”barriär av grönska” mellan Riksby koloniområde och bostadsområdena som de planerar för.
  • Driva de delarna av projektet som direkt berör koloniområdena i kontinuerlig dialog med koloniföreningarna. 
  • Arbeta efter en tidsplan som sträcker sig fram till 2034, fyra år innan kontraktet med Bromma flygplats eventuellt löper ut. Det här gäller hela området som inbegriper både Brommaplan och Riksby.  

Stadsbyggnadskontoret ska presentera ett nytt förslag år 2021

De grönblå politikerna har bett Stadsbyggnadskontoret att presentera ett nytt förslag år 2021 där det ska finnas ett avstånd mellan de nya bostadsområdena och befintliga koloniområden. Politikerna definierar avståndet som en ”barriär av grönska”. Politikerna är tydliga med att koloniområdena ska lämnas intakta och att planeringen av de nya bostadsområdena ska göras i samverkan med berörda parter, bland annat koloniträdgårdarna kring Bromma flygplats.

År 2022 kommer planen att beslutas av Stadsbyggnadsnämnden. Förutsatt att de godkänner den.

Varför har bygget dragit ut på tiden?

  1. Stadsbyggnadskontoret ville, i sitt förslag från 2016, bygga bostäder vägg-i-vägg med flera kolonilotter. Förslaget innebar dessutom att minst 170 kolonistugor och byggnader utefter Kvarnbacksvägen skulle behöva rivas på grund av de breda lokalgatorna.
  2. Tidsplanen var orealistisk. Bygge av nya bostäder på ett så pass komplext område som Riksby (flygplats och bristande infrastruktur) kunde inte genomföras med den korta framförhållning som Stadsbyggnadskontoret presenterade – deras plan var att bygge av bostäder skulle påbörjas redan nu.
  3. I förslaget hade Stadsbyggnadskontoret inte tagit särskild hänsyn till områdets unika natur, fauna och fornlämningar (järnåldersgravarna och de Geermoränerna). De hade heller inte tagit hänsyn till att Riksby är ett stadsplanerat koloniområde med arkitektritade stugor och trädgårdar och därmed en del av Stockholms kulturhistoria.

Den grönblå politiska majoriteten i Stockholm stad lyssnade på kritiken från oss kolonister och andra instanser (bland annat Länsstyrelsen, Bromma stadsdelsnämnd och Naturskyddsföreningen) vid samrådet som pågick 2016 och krävde alltså nu en ny kurs som skulle vara rimlig.