Hallå, Stockholm stad! Vad betyder samråd?

Pressmeddelande  •  Feb 06, 2017 07:00 CET

I fredagens DN:s artikel ”Vanligast med grannklagomål i rika områden” beskrivs fenomenet Nimby – not in my backyard – på områden där personer med stort ekonomiskt och kulturellt kapital bor. Här menar man att medborgare säger nej till förtätning. Jag skulle vilja vända på steken och säga att politiker och tjänstemän – på grund av sin oförmåga att tala klarspråk – tvingar oss alla att dra i handbromsen.

I artikeln säger ansvarig politiker att det är svårt att tycka om överklagande som handlar om att fördröja processen. Och jag håller med. Jag är den förste som skulle acceptera en byggplan om jag fick ta del av väl genomtänka programförslag och väl formulerade analyser av förslagen. Det här är dock sällan (läs: aldrig) fallet.

Jag har gång på gång kontaktat politiker och tjänstemän i Stockholm stad och bett om en konsekvensanalys för deras planerade byggen vid Riksby koloniförening, Bromma. Här ska det enligt plan byggas omkring fyratusen bostäder. Jag vill förstå hur staden tänker hantera ett hundraårigt stadsplanelagt område med arkitektritade stugor och trädgårdar, ett område som omgärdas av fridlyst fauna (fladdermöss, huggorm, grodor) och fornlämningar från järnåldern.

Men det är tyst! Och så producerar de generellt hållna skrivelserna som är luddiga och svåra att förstå när det kommer till de här helt avgörande frågorna.

Jag kräver klarspråk, tydlighet och öppenhet från Stockholms stad

Nu kräver jag att Stockholm stad ska svara på mina krav i den här punktlistan (som fokuserar på Riksby i Bromma men som mycket väl kan appliceras på vilket som helst av stadens projekt):

  • Ersätt luddiga formuleringar med klarspråk och klartext. Stockholms stad ska följa lagen om klarspråk och skriva så att det är klockrent vad ni avser att göra.
  • Texter om byggplaner ska andas tydlighet, transparens och öppenhet. Alla ska kunna förstå vad som kommer att ske.
  • Redogör för vad begreppet ”samråd” betyder för er när ni arbetar i området Norra Riksby. I det här specifika fallet är vi många som tycker att det hanteras utifrån ett slags spel-för-gallerierna. Om det inte stämmer – visa det.
  • Redogör för er konsekvensanalys av området Riksby. Min egen konsekvensanalys säger att minst 170 stugor och trädgårdar kommer att försvinna i hela koloniområdet (här inbegrips även Iris och Linnea) i samband med att nya gator ska dras fram. Men projektledaren skakar på huvudet och säger att så kommer det inte att bli. Om inte – visa er konsekvensanalys.
  • Redogör för vilka remissvar ni tagit hänsyn till och vilka ni valt att inte ta hänsyn till så att vi medborgare vet vad ni fattar beslut på. Det här är viktigt av demokratiska skäl.

Läs mina synpunkter på Stockholm stads översiktsplan och programförslag för Norra Riksby i sin helhet på min webbplats

Läs DN-artikeln Vanligast med grannklagomål i rika områden