Kolonister vädjar till politiker

Planerna på 3 000-4 000 nya bostäder i Riksby kan leda till att delar av kolonistugorna i Riksby och Iris koloniföreningar försvinner. I morgon tisdag hålls ett möte om koloniträdgårdarnas framtid.

Publicerad i Mitt i Bromma 22 augusti 2016. Läs artikeln i Mitt i Bromma

Stockholms stad har presenterat ett program för 3 000–4 000 nya bostäder i Riksby, Åkeshov och Åkeslund. Planerna på en helt ny stadsdel i norra Riksby leder till att minst 170 kolonistugor och flera bostadshus måste rivas, skriver Mikael Ljung, kolonist i Riksby koloniförening i en analys på webbplatsen ”Låt kolonin leva”.

I morgon tisdag klockan 15.00 ordnar föreningen ett möte med politiker och tjänstemän från Stockholm, Solna, Sundbyberg och Ekerö om byggplanerna.

Under träffen tänker kolonisterna vädja till politikerna att inte offra koloniträdgårdar, kulturminnen och grönområden när framtidens Bromma skapas.

”Mötet blir även ett tillfälle för politikerna att hitta former för samverkan över parti- och kommungränser i frågor som angränsar till vårt projekt, exempelvis infrastruktur och stadsodling” skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Efter att ha studerat stadens programförslag för centrala Bromma är Mikael Ljungs slutsats att planerna bör läggas på is. Han menar att infrastrukturen i området inte är anpassad för en utbyggnad av den här omfattningen. En av stöttestenarna han pekar på är närheten till Bromma flygplats.

”Planera och bygg så att Arlanda konkurrerar ut Bromma flygplats år 2038. Dagens bullriga miljö kring Bromma flygplats lämpar sig inte för bygge av bostäder”, skriver han.

Nu återstår att se hur politikerna reagerar.

KALLE MELIN
kalle.melin@mitti.se

22 augusti 2016, 18:10