Börja bygg en fjärde landningsbana på Arlanda.

En fjärde landningsbana måste byggas på grund av den ökade mängden resenärer, enligt Anders Sundström. Antalet resenärer internationellt kommer att dubbleras fram till år 2040.

Det har hävdas att Bromma flygplats är viktig för näringslivet och därför har avtalet förlängs till 2038. Tillbaka i tiden har den inställningen säkert varit sann och kanske håller den några år till, men så väl marknadens som arbetslivets förändringar gör att frågan måste omprövas. Och nu i anslutning till bostadsbehovet i Stockholm.

Ny digital teknik, exempelvis videokonferenser, leder till en minskning av flygresor inom Sverige i tjänsten. De flesta resorna från Bromma flygplats är inrikesflyg. Många företag har flyttat sitt huvudkontor till norra delen av Stockholm, exempelvis i Solna och Kista mot Arlanda.

  • Företagen sparar såväl tid som pengar på att inte resa.
  • Miljöstrategier kräver en minskning av flygresor i Sverige. Inrikesresor sker istället med tåg.
  • Den generation som nu kommit ut på arbetsmarknaden vill inte resa i samma utsträckning som tidigare generationer.

Läs artikeln om Anders Sundström: http://www.di.se/artiklar/2016/4/11/live-sundstrom-presenterar-flygplatsutredning/