Börja bygg Huvudstatunneln mot Brommaplan

Redan idag brottas vi med ett icke-fungerande vägnät i och omkring Brommaplan. Här finns ett vägnät som är anpassat för 1930-talet och som inte hade kapacitet att famna ens gårdagens trafik. Hur kommer då framtiden att te sig med ytterligare bostäder, invånare och fordon i området? Fler invånare ställer krav på förskolor, skolor, vårdcentraler, affärer, som i sin tur genererar mer trafik. Och vad händer med kollektivtrafiken – kommer restider med bussar från Ekerö mot Solna och Mörby Centrum att förlängas? Dessutom, innan bostäderna ens står klara att flytta in kommer byggtrafiken att kräva sitt utrymme i det idag redan trängda läget.

Solna Stads syn på Huvudstatunneln mot Brommaplan

Bilden är hämtad från Solna stads webbplats och visar ett projekt 2005 som drevs tillsammans med Stockholms stad, Trafikplanekontoret, Vägverket och Sundbybergs stad. Alternativet Tritonvägen är inte längre aktuellt då bostäder har byggts där.

Genomfartstrafiken har ökat lavinartat i Solna på grund av nya arbetsplatser.

Fyrtiofemtusen bilister åker dagligen genom Huvudsta och Solna. Och den här trafiken kommer att öka ytterligare i samband med exploatering i Solna, Sundbyberg och Stockholms västra och nordvästra. Tranebergsbron, Essingeleden, E18 och E4 kommer inte att klara av detta.

Ett bygge av tunneln innebär möjligheter till förtätning av regionen kring Bromma.

Solna Stad är villig att samarbeta med kranskommuner.

Remissvar från Solna Stad Stadsledningsförvaltningen till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Läs mer här

Mitt förslag på infrastruktur – Huvudstatunneln mot Brommaplan

-Bild: Mikael Ljung
  • Steg 1, Bygg tunnel mellan Karlberg/Pampas och Frösundaleden
  • Steg 2, Bygg tunnel från Huvudstabron i riktning mot Mälaröarna
  • Steg 3, Fundera på fortsättning av tunnel mot Annedal/Solvalla

DN- artikel från 1975

DN Nordväst 1975-12-04