Bygg bostäder där det redan finns fungerande infrastruktur avseende vägnät

Redan idag brottas vi med ett icke-fungerande vägnät i och omkring Brommaplan. Vägnätet är långt ifrån anpassat för dagens trafik och hade inte ens kapacitet att famna gårdagens. Inom loppet av drygt tio år ska 76 000 nya bostäder byggas i Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg. Det kommer sammanlagt att bo 552 642 invånare i regionen år 2030. Alltså, fler invånare än i dagens Göteborg. Och vi kan räkna med att många av de nya invånarna kommer att äga en bil.