Kolonister ser en dold agenda i byggplaner

I Riksby vill Stockholms stad bygga 4 000 bostäder. Där finns 650 kolonilotter som enligt planerna inte ska beröras. – Enligt mina beräkningar kommer 170 kolonistugor att behöva rivas, säger Mikael Ljung i Riksby koloniförening.

Publicerad i DN 2016-08-09

Läs artikeln på DN här

Foto: Eva Tedesjö

I Riksby koloniträdgårdsområde råder friden denna dag. Vindriktningen gör att det är ovanligt tyst från Bromma flygplats alldeles intill. Från andra hållet hörs de dova ljuden från Salks tennisbanor.

I trädgårdarna trängs dignande äppelträd med bärbuskar och prydnadsväxter. De över 600 kolonilotterna i tre olika föreningar har funnits i området sedan 1930-talet.

I vintras presenterade Stockholms stad en utbyggnad av Riksby med cirka 4 000 nya bostäder. Närmast Bromma flygplats planeras för ett bullerskydd av kontor.

Själva kolonilotterna ska enligt de planer som presenterats inte beröras direkt. Bostäderna ska framför allt byggas i de skogsområden som finns intill.

Mikael Ljung i Riksby koloniförening har lusläst planen och konstaterar att den inte berättar hela sanningen. Till exempel kommer ett stort antal kolonistugor plus Salks tennisbanor att försvinna.

– Eftersom genomfartsgator för bussar krävs måste nuvarande gator breddas rejält. Enligt mina mätningar blir konsekvensen enbart för Riksby koloniträdgårdsområde att över 90 stugor kommer att behöva rivas, säger Mikael Ljung.

”Bygger man enligt den här planen så har man förstört området Riksby för all framtid. Lägg planerna på is tills man vet vad som ska hända med Bromma flygplats.”

Det är mer än halva koloniområdet. För samtliga koloniföreningar handlar det om uppåt 170 stugor. Mikael Ljung frågar sig varför det inte framgår av planen.

– Jag menar att det finns en dold agenda att göra sig av med koloniträdgårdarna på sikt, säger han.

Mikael Ljung inser att behovet av nya bostäder är enormt men menar att det inte ska gå ut över kolonilotter och naturvärden. I stället måste man ha ett längre perspektiv, enligt honom. När avtalet med Bromma flygplats går ut 2038 möjliggörs ett stort antal bostäder på det nuvarande flygplatsområdet, menar han.

– Där kan man bygga en stenstad med väldigt många bostäder, men då är det viktigt med ett bevarat rekreationsområde intill,

Enligt Mikael Ljung ger den nuvarande planen inte särskilt många bostäder, samtidigt som man förstör stora naturvärden.

– Bygger man enligt den här planen så har man förstört området Riksby för all framtid. Lägg planerna på is tills man vet vad som ska hända med Bromma flygplats.

Dessutom menar han att planläggningen börjar i fel ända. Han menar att vägnätet kring Brommaplan är anpassat till 30-talets biltrafik och inte har kapacitet ens för dagens fordon. Enligt Mikael Ljung bör flera större vägbyggen göras innan bygget av bostäder kan börja – till exempel en förlängning av Huvudstaleden i tunnel.

– Det är rent samhällsfarligt att inte börja med infrastrukturen. Det kommer att bli ett kaos med alla bilar, säger han.

Han tycker att det saknas samordning och helhetsperspektiv när 140 000 bostäder ska byggas i Stockholm fram till 2030.

– Det är ett samhälle som ska byggas, inte enbart bostäder. Förutsättningen för att lösa bostadskrisen är att kommunerna samarbetar om detta, säger han.

Koloniföreningarna i Riksby har den 23 augusti bjudit in 288 politiker och tjänstemän från flera kommuner att besöka området och diskutera planerna.

– Vi ser det som inledning på en dialog som kan få alla att förstå konsekvensen av planerna. Vi vill också vara med och forma Bromma, säger Mikael Ljung.

Stadsbyggnadsrådet Roger Mogert (S), befinner sig i USA, men säger i en skriftlig kommentar:

”Planeringen av Riksby är fortfarande i ett relativt tidigt skede och stadsbyggnadsnämnden har ännu inte tagit ställning till förslaget som varit ute på samråd. Stockholm lider av omfattande bostadsbrist och vi vill bygga i hela Stockholm. Trafiken över Brommaplan är en viktig del i det fortsatta arbetet med planeringen av centrala Bromma och vi kommer titta på möjliga lösningar och förbättringar. Vad det gäller koloniträdgårdarna är det vår uppfattning att de ska bevaras och att de blir allt viktigare i ett tätare Stockholm.”

Hans Arbman

Fakta. Riksby

  • I Riksby finns tre ideella koloniträdgårdsföreningar: Iris, Linnea Kortenslund och Riksby. De har arrendeavtal med Stockholms stad fram till mellan 2035-2038.
  • Riksby koloniträdgårdsområde stadsplanerades 1933 med officiella kvarter och vägar samt arkitektritade trädgårdar och stugor.
  • Stugorna säljs inte på den öppna marknaden utan av föreningarna via hembud.
  • I hela Stockholms stad finns i dag 3 889 odlingslotter och 3 194 stuglotter.