Medlemsenkät 2020

Notera! Den här sidan läser du bäst på en dator eller platta. Liggande mobilvy fungerar också.

Som ledamot i Stockholms koloniträdgårdar gick jag, tillsammans med övriga i styrelsen, ut med en enkät till våra medlemsföreningar för att ta reda på vilka frågor de ville att vi skulle diskutera med Stockholms stads tjänstemän inför mötena som kallas för Forum för koloniträdgårdar. Vi ställde även interna frågor som handlade om hur vi bäst kan hjälpa våra medlemmar.

Vi fick en bra svarsfrekvens:

  • Av våra 72 medlemsföreningar svarade 55.
  • Av de 55 föreningarna som svarade var 27 stugföreningar (odling inkl stuga) och 28 fritidsodlare (odling utan stuga).

Här nedan du ta del av svaren i formen av visualiseringar:

  • antal personer som respektive förening har på sin intresselista för kolonilott
  • interaktiv karta med statistik
  • önskemål på frågor de vill att vi tar upp på Forum

Längst ner på sidan hittar du även en graf som visar befolknings- och bostadsökningen från 1990 med prognosen fram till 2040, Stockholms översiktsplan för nya bostäder 2018 och medlemsföreningar.

Anledningen till att jag presenterar det här underlaget på min egen webbplats har att göra med att data inte kan visualiseras på Stockholm koloniträdgårdars webbplats.

Intresselistan

Här presenteras två tabeller:

  • antalet personer som respektive förening har på sin intresselista. Det betyder det antal som aktivt visat sitt intresse att bli odlare
  • det antal personer som respektive förening tror att det finns potential för.