Mejl till Moderaterna i Stadsbyggnadsnämnden 2017-04-04

Hej

Jag har fått kännedom om att det finns två ståndpunkter i Stadsbyggnadsnämnden när det gäller byggnation i Riksby Bromma som det ska beslutas om nu på torsdag, den 6 april.

Enligt den information jag har fått är S och M överens om att säga ja till Stadsbyggnadskontorets undermåliga programförslag och bristfälliga
tjänsteutlåtande. Jag kan förstå det eftersom ingen av de allvarliga synpunkter och konsekvensanalyser som presenteras i följande remissvar på allvar diskuteras i tjänsteutlåtandet tillika nämndens beslutsunderlag:

  • Länsstyrelsen
  • Bromma stadsdelsförvaltningen
  • Miljö-och hälsoskyddsnämnden
  • Kulturmiljöutskottet
  • samt andra intressenters remissvar som exempelvis mitt eget och Solna Stads.

De här remissvaren bifogas tjänsteutlåtandet som bilagor och den skrivna raden i tjänsteutlåtandet lyder ”remissvaren visar på en positiv attityd till byggnation i Riksby”. Det är anmärkningsvärt att reducera de kvalificerade synpunkterna till en sådan rad.

Tjänsteutlåtandet lyfter alltså inte tungt vägande remissvar – som pekar på utmaningarna som en byggnation i området innebär – så att ni på allvar kan diskutera:

  • infrastrukturen som redan är ett stort problem i området,
  • utmaningarna med att Bromma flygplats finns kvar till och med 2038,
  • kulturminnen i form av gravsättningar,
  • fridlyst fauna,
  • och att Riksby koloniförening är ett stadsplanelagt område med arkitektritade stugor och arkitektplanerade trädgårdar från 1930-talet.

Vi behöver bygga flera fungerande samhällen, något som inbegriper bostäder och fungerande infrastruktur, men inte på bekostnad av kulturvärden och rekreativa områden.

Ni Moderater har en stor väljarkrets i Västerled som kommer att påverkas negativt trafikmässigt om det byggs vid Norra Riksby, det gäller övriga boende i Bromma/Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg.

Nedan har du artiklar som just tar upp frågan fungerande infrastruktur avseende vägnät.

Jan Tigerström M
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/brommas-m-topp-vill-hejda-bostadsbyggandet-i-stadsdelen/reppiB!dFrGvd9cDfupZvBaS7ZwDQ/

Cecilia Häckner Trafikverket
https://mitti.se/nyheter/expert-de-blundar-for-trafikproblemet-vid-brommaplan/?omrade=hela-stockholm

Solna Stad
fhttp://media.latkoloninleva.nu/2019/02/5875355_1_7_SolnaStad_Kommunstyrlesen-2016-06-20.pdf

Mikael Ljung insändare i Bromma Tidning 2016-05-28
http://mikaelljung.com/bostadsbygge-kraver-aven-infrastruktur/

Jag är en pragmatisk moderatväljare sedan 1982 och utgår från att de jag röstar på har samma förhållningssätt.

Ta del av min konsekvensanalys på hela projektet på mikaelljung.com

Med vänliga hälsningar

Mikael Ljung
http://www.dn.se/sthlm/kolonister-ser-en-dold-agenda-i-byggplaner/