Möten med politiker och tjänstemän

Här delar vi information om möten vi har med politiker och tjänstemän för att diskutera framtiden för Riksby koloniförening.

Mötet blev startskott för ny fas i arbetet med ”Låt kolonin leva”

2016-08-23

Vi bjöd in politiker och tjänstemän i Stockholm, Ekerö, Solna och Sundbyberg till ett möte den 23 augusti 2016. Alla som kom visade ett starkt stöd för arbete med ”Låt kolonin leva” och vi knöt flera viktiga kontakter. Vi ser mötet som startskottet på en ny och fokuserad fas i arbetet med att bevara Riksby koloniträdgårdar.

Vi bjöd in till mötet för att prata om hur vi i Riksby koloniförening kan bidra med vår kompetens i arbetet med att formulera ett framtida Bromma. Ett Bromma som bevarar kulturhistoriska och rekreativa värden samt grönområden och koloniträdgårdar när minst 20.000 nya bostäder ska byggas i Bromma.

Lennart Pöppel från Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar deltog och han visade, liksom deltagande politiker och tjänstemän, ett stort stöd för vårt arbete.

Projektledaren för ”Norra Riksby” deltog inte vid mötet
Projektledaren, som är ansvarig för det nya bostadsområdet ”Norra Riksby”, meddelade att hon inte kunde delta vid mötet. Vi har därför bett att hon föreslår en tid som passar henne att träffa oss.

Om mötet
Mötet inleddes med att Elisabeth Fältström, ordförande i Riksby koloniförening, hälsade alla välkomna och presenterade projektet ”Låt kolonin leva”. Hon berättade att syftet med mötet var att visa att vi kolonister tar ansvar för området (som vi arrenderar i ytterligare 22 år) och att vi vill bli inbjudna i arbetet med att formulera det nya bostadsområdet kring Riksby. Hon avslutade med att presentera kolonirörelsen i Sverige med specifikt fokus på Riksby.

Därefter höll kolonisten Mikael Ljung en presentation med fokus på sin konsekvensanalys av programförslaget för ”Norra Riksby”. Han visade att breddningen av vägar till s.k. ”lokalgator” innebär att 170 stugor försvinner i området, samt att han efterlyste ett programförslag som presenterar hela och väl fungerande samhällen med bostäder, kommunikationer och infrastruktur avseende vägnät.

Ta del av Elisabeth Fältströms och Mikael Ljungs Powerpointpresentationer

En diskussion följde efter de bägge presentationerna och därefter tog kolonisterna Anders Ringqvist och Per Morell gästerna på en visning runt området med fokus på de platser där konsekvenserna av programförslaget slår som hårdast.

Flera politiker och tjänstemän som tackade nej till att komma till mötet svarade att de är positiva till vårt arbete med ”Låt kolonin leva” och att de stödjer oss. Detta är både roligt och lovande!

Läs artiklar om projektet i DN, Mitt i Bromma och Bromma Tidning
Läs pressmeddelande 2016-08-26