Natur och kultur

Arkeologisk utredning

En rapport framtagen av Arkeologgruppen AB

Arkitektritade stugor och trädgårdar på stadsplanelagt område

Riksby koloniområde planlades på 1930-talet. Stugorna är arkitektritade och trädgårdarna är arkitektplanerade.

Rikligt med fornminnen i området

Runt omkring koloniområdet har en hel del fornminnen identifierats av Riksantikvarieämbetet. Se karta nedan. Fornminnena är markerade med ett ”R” i en svart cirkel.

Fornminnen i koloniområdet invid Bromma flygplats.

Fornminnen i koloniområdet invid Bromma flygplats. Kartan är hämtad från Riksantikvarieämbetet.

Stensättning som är skyddad enligt lag

I koloniträdgårdsområdet finns flera stensättningar (gravar) från järnåldern. Stensättningen på bilden nedan tillkom någon gång mellan 500 före vår tideräkning och 1050-talet. Den är klassad som en fornlämning och därmed skyddad enligt lag.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att en väg ska gå rakt över den här stensättningen.

Gravsättning kolonirädgårdsområde invid Bromma flygplats

Stensättning på Salixvägen, invid Bromma flygplats. Foto: Anne Joki Jakobsson

Graven på Salixvägen grävdes fram 1988

Bromma hembygdförenings definition av stensättningen:
RAÄ 17. Rund stensättning 9 m i diam. är delundersökt och är belägen på moränbunden bergrygg S flygfältet och Salixvägen och nära koloniområde i Riksby.
Läs mer på Bromma hembygdsförenings webbplats

Unika de Geer-moräner omger koloniträdgårdarna

På ”klackarna” runt koloniträdgårdsområdet finns de så kallade de Geer-moränerna. De Geer-moränerna är unika för Bromma och finns även i Judarnskogen. Moränerna bildades av inlandsisen. Kännetecknande är en osorterad blandning av stenblock. Stenblocken är i olika storlek och kan vara flera hundra meter långa och cirka 5 meter höga.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att bostäder ska byggas på platsen för de här moränerna.

Unika de Geer-moräner omger koloniträdgårdsområdet

Unika de Geer-moräner omger koloniträdgårdsområdet. Foto: Anne Joki Jakobsson

________________________________________

Unik samling av äppelträd från 1930-talet

1997 utfördes en omfattande inventering av fruktträden i Riksby koloniförening. Uppskattningsvis finns det ca 650 fruktträd varav ca 400 uppskattas vara från 1930-talet, då området stadsplanerades och etablerades.

Det har hittats ett fåtal exemplar av krikon/sviskon, mullbär och persika. Ett 40-tal olika varianter av körsbär/bigarrå, morell och klarbär har hittats. Majoriteten av dem är inte sortbestämda.

Ett 20-tal olika päronträd har hittats, flertalet är okända sorter men några är identifierade:
Esperanza
Greve Moltke
Herzogin Elsa
Williams

Ett 50-tal olika varianter av plommon har hittats, varav ett 10-tal är sortbestämda:
Jefferson
Opal
Reine Claude
Viktoria

Äppelträd
Det finns närmre 550 äppleträd från 1930-talet i Riksby koloniförening. Ett 80-tal träd är inte sortbestämda, men kan vara Queen, Flädie. Följande äppelträd har identifierats:

Aroma
Astrakan
Cellini
Charlamovsky
Särsö/Cloetta
Cox Orange
Cox Pomona
Filippa
Gravensteiner
Gul Richard
Gyllenkroks Astrakan
Husmoder
Ingrid Marie
James Grieve
Katja
Linnea
Lobo
Maglemer
Oranie
Reine Claude
Ribston
Ringstad
Rossvik
Säftsaholm
Pelar Äpple, Schottis
Pelar Äpple, Walts
Signe Tillisch
Stenkyrke
Transparante Blanche
Wealthy
Åkerö