Statistik: Invånare och bostäder i Bromma

Tabell 1. Befolkningsökning i Bromma från 1880 till prognos 2040

Min kommentar till tabellen: Från 1920 till 1940 ökade byggnation i Bromma. Därefter infaller barnrikeåren under 1950-1960-talen.  Under 1980-1990-talen stagnerar invånarantalet, men från 1990 till 2015 har befolkningen ökat med 25 000 invånare och prognosen är att ytterligare drygt 16 000 invånare kommer att flytta till Bromma fram till 2025. Totalt blir det 93 000 invånare i stadsdelen. En ökning från 1990 till och med 2025 med 83 procent. Lägger man till prognosen från översiktsplanen 2018, så kommer det bo 114 428 invånare 2040. En ökning med 125 procent från 1990.

Tabell 2. Utveckling av antalet invånare och bostäder från 1990 till prognos 2040

Min kommentar till tabellen: 1990 fanns det 25 256 bostäder i Bromma. 2015 hade bostadbeståndet ökat till 37 774 och prognosen för 2025 säger att ytterligare 8 051 bostäder ska byggas. Totalt handlar det om 45 825 fler bostäder från 1990 till 2025, en ökning med 81 procent. Lägger man till prognosen för invånare från översiktsplanen 2018 och använder  nyckeln 2,03 invånare per bostad som har används av Sweco 2025. Kommer det totala antalet bostäder bli 56 451 i Bromma 2040.En ökning med 124 procent från 1990.

Tabell 3. Utveckling av antalet invånare per stadsdel i Bromma från 2015 till prognos 2025

Min kommentar till tabellen: Den största ökning av nya invånare kommer att ske i Mariehäll och Blackeberg framtill 2025. Därefter kommer Åkeslund, Nockebyhov, Bälsta och Riksby . I prognosen (från min källa Sweco) är förmodligen inte alla de nya invånarna i Norra Riksby och Brommaplan medräknade. De kommer förmodligen att flytta in först efter 2025.

Källa: SCB och Sweco, samt översiktsplanen 2018