Ta ett helhetsperspektiv på hela området i Bromma

Ta ett helhetsperspektiv på hela området i Bromma – med eller utan Bromma flygplats.

Beakta:

  • de unika koloniområdena med gröna lungor som utgör en plats för rekreation för alla stockholmare
  • det fridlysta djurlivet med fladdermus, huggorm och grodor
  • fornlämningar i form av gravsättningar från järnåldern
  • naturlivet med en unik fauna och de Geer-moräner som berättar om inlandsisens framfart
  • Riksby koloniområde är en av få stadsplanerade koloniområden med arkitektritade stugor och arkitektplanerade trädgårdar
  • Riksby koloniområde är tillsammans med Linnéa Kortenslund och Iris är Riksby ett skyddat område med kulturhistoriska värden. De tre koloniområdena har ett arrendeavtal med Stockholms stad som sträcker sig fram till år 2038.

Här presenterar jag ett förslag på hur ett helhetsperspektiv skulle kunna se ut.

Tre attraktiva ”städer i staden”:

Ekerö kommun planerar eventuellt att bygga en stadsdel med 12000 nya bostäder – i samband med bygget av Förbifart Stockholm som ju inte bara ska föra bilar mellan södra och norra Stockholm.

Stockholms stad kan bygga Bromma Stenstad runt 2038, snart kommer Hagastaden stå klar.

De nya ”städerna i staden” knyts samman med kollektiv trafik.

Förslag på sträckning av t-bana:

Skapa attraktiva och fungerande samhällen:

Fotomontage på Miljöpartiets förslag på byggnation av Bromma flygplats 2014

Det här erbjuder Bromma stenstad:

  • Koloniområden med djur, natur och kulturhistoria
  • SALK tennis + golfbanan för folkhälsan (röd markering)
  • Fotbollsplan och flera hallar för olika typer av idrott (röd markering)
  • Affärer, förskolor, skolor, osv

Ny t-banelinje från Hagastaden via Bromma Stenstad till Mälarö Stad.

Alla dessa nya ”städer” i staden kommer bli lika attraktiv som nuvarande innerstad.

Den här visionen vill jag att ni politiker ska ta med er. Tänk Stanford Marshmallows-experimentet* från 70-talet. Således, bygg 3 000 bostäder idag eller vänta till Bromma flygplats har stängts och få möjlighet att bygga 30 000 bostäder.

*I Marshmallow-experimentet erböjds fyraåriga barn att få en mashmallow nu eller vänta och få två.